We Provide a Wide Range of Practice Area

Mayor Christina J. Walsh, an accomplished advocate for working people and a proud product of the City, is the City’s 54th mayor. Mayor Walsh was sworn in to serve a second term on January 1, 2018. Learn more about Mayor Walsh and read his blog.

0 350

Years of
Foundation

0 215
k

People in
the city

0 15
k

square
of city

0 785

successful
programs

Meet City Council

The council is made up of four at-large councilors that represent the entire City, and nine district councilors that represent specific areas of the City.

See Our Best Places and Architecture

If you love art, you not alone. Be the first who see it!

Latest Publications

1. Introducere

Strategia de Dezvoltare Locală a fost formulată la cererea Consiliului Local și a Primăriei comunei Cornu.

Strategia de dezvoltare locală are un rol foarte important, făcând posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc în teritoriu. Se iau foarte mult în considerare caracteristicile specifice localității, schimbările din mediul exterior, astfel încât abordarea este una eficace, realizată într-un mod novator, cu privire la procesele de dezvoltare teritorială. Scopul unei planificări strategice este direcționat spre atingerea unei dezvoltări durabile, pe o perioadă de timp îndelungată. Strategia este elaborată având în vedere viitorul comunei.

Acțiunea care stă la baza acestei strategii de dezvoltare se datorează faptului că este alcătuită din diferite programe, astfel încât aplicarea acestora implică o acțiune concretă direcționată spre îmbunătățirea și valorificarea comunei țintă, Cornu. Pentru proiectarea acestei strategii asupra comunei, sunt luate in considerare mai multe puncte de plecare, pentru dezvoltarea localității.

Pentru crearea unei strategii bune, cea mai importantă este analiza SWOT, aceasta studiază în același timp atât influențele mediului extern, cât și caracteristicile interne, ținând cont de factorii pozitivi și negativi.

Strategia de dezvoltare locală este un document cardinal pentru stabilirea necesităților, activităților si resurselor locale specifice pentru dezvoltarea comunității Cornu. Aceasta este baza coordonării investițiilor multianuale și a pregătirii administrației publice locale pentru atragerea fondurilor europene pentru perioada 2021-2027.

Strategia de dezvoltare locală este o metodă care asigură administrațiilor locale viziunea pe termen mediu și lung și reprezintă documentul care stă la baza dezvoltării bazate pe nevoile actuale ale comunității și atingerea obiectivelor în viitor.

Rolul unei strategii de dezvoltare locală este acela de a defini o viziune și o misiune comunitară, de a fixa direcțiile prioritare în ceea ce privește dezvoltarea comunei Cornu. Acest instrument de lucru este esențial, deoarece de succesul acestei strategii depinde și evoluția așezării agreste. Documentul “Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cornu” este unul fundamental, deoarece, in absența sa, unitatea administrativ – teritorială nu poate accede la niciun fel de finanțare si nici să faciliteze dezvoltarea durabilă a entității campestre.

În faza de planificare, direcțiile strategice se bazează pe analiza SWOT, iar aceasta se referă la patru factori importanți care trebuie analizați: puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări locale.

Portofoliul de proiecte al comunei Cornu, pentru perioada 2021-2027, a fost formulat pe baza evaluării resurselor financiare existente și a posibilităților de dezvoltare, în număr cât mai mare.

Strategia de dezvoltare propusă pentru perioada 2021 – 2027  

Viziunea cetățenilor comunei Cornu este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere economic și social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investițiilor și investitorilor, revigorarea tradițiilor, crearea / reabilitarea infrastructurilor de tip urban și punerea în valoare a poziționării geografice, în deplin respect față de mediul înconjurător. Developarea infrastructurii edilitare, eficientizarea energetică a clădirilor, digitalizarea administrației indigene, îmbunătățirea infrastructurii de sănătate și de agrement/turistice, exploatarea apelor medicinale sunt cele mai relevante obiective specifice pe care actuala strategie de dezvoltare locală le trasează, astfel încât comunitatea din Cornu să – și maximizeze potențialul și resursele sale, în următoarea perioadă de programare europeană, așa cum a reușit și in perioada anterioară, 2014 – 2020, realizările actualei echipe de guvernare locală fiind in topul clasamentului județean și printre cele mai performante la nivel național. Firește că experiența de aproape trei decenii în guvernanță corporativă și management public al acesteia și – a spus, în mod incontestabil, cuvântul.

Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Cornu vine ca un gest firesc în contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență a instituției și din dorința permanentă de prosperitate a comunei. Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie și se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.

2. Strategia de dezvoltare propusă pentru perioada 2021 – 2027

1.    Eficientizare energetică  Sediu  Primărie, Comuna Cornu

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

300.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

da

da

  

Obiectiv general

Eficientizarea energetică prin lucrări de modernizare a sediului Primăriei 

Protejarea mediului înconjurător

Dezvoltarea infrastructurii de bază

Rezultate obținute

Reabilitarea termică a clădirii pentru reducerea consumului energetic din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră

Scăderea consumului anual de energie primară

Creșterea calității mediului

Reducerea costurilor

Îmbunătățirea calității vieții

Potențiali beneficiari

Localnici

Funcționarii publici

2.   PT si execuție  modernizare și automatizare instalații, utilități Școală Gimnazială Profesor Cristea Stănescu, Comuna Cornu

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

1.300.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

D.A.L.I.

PT

DE

EXECUȚIE

 

Da

   

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

 

Da

  

Obiectiv general

Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a unor condiții favorabile desfășurării  acestuia precum și pentru creșterea calității infrastructurii educaționale

Rezultate obținute

Creșterea actului educațional

Creșterea calității vieții

Izolare termică fațadă și pod, refacere finisaje interioare, facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, înlocuire tâmplărie interioară, reparații burlane, instalații iluminat LED dimabil, montare panouri fotovoltaice, instalații încălzire/răcire cu ventilo-convectoare, control cu termostate de unde radio a radiatoarelor, ventilație în toate sălile CTA montat în pod

Potențiali beneficiari

Elevi

Profesori

Personal auxiliar

3.    Eficientizare energetică blocuri

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

700.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

  

Obiectiv general

Reabilitarea termică și eficientizare energetică a blocurilor Protejarea mediului înconjurător

Dezvoltarea infrastructurii

Rezultate obținute

Scădere consum anual de energie primară

Reducerea gazelor cu efect de seră

Creșterea calității mediului

Reducerea costurilor

Îmbunătățirea calității vieții

Potențiali beneficiari

Localnici

Potențiali investitori

Agenții economici

4.    Canal cabluri electrice Carol I-Mihai Viteazul-B-dul Eroilor

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

600.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

  

Obiectiv general

Modernizarea și reabilitarea  infrastructurii rutiere și de utilități 

Îmbunătățirea condițiilor de viață

Canalități subterane pentru introducerea rețelelor de cablu

Rezultate obținute

Desființarea cablurilor aeriene și stâlpilor din comună

Potențiali beneficiari

Localnici

Potențiali turiști

Agenții economici

Potențiali investitori

5.    Modernizare și extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare în Comuna Cornu, județul Prahova

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

1.600.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF(D.A.L.I.)

PT

DE

EXECUȚIE

 

Da

   

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

Da

 

Obiectiv general

Îmbunătățirea rețelei de apă și canalizare

Creșterea calității vieții

Protejarea mediului

Dezvoltarea economică a comunei

Rezultate obținute

Crearea de locuri de muncă

Asigurarea necesarului de apă pentru locuitorii și agenții economici din comună

Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe o distanță de 4748 m

Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe o distanță de 1865 m

Reabilitarea rețelei de canalizare pe o distanță de 3051 m

Extinderea rețelei de canalizare pe o distanță de 4669 m

Modernizare stație tratare a apelor uzate

Potențiali beneficiari

Localnici

Potențiali turiști

Potențiali investitori

Agenții economici

6.    Modernizare drumuri etapa II

Solicitant

Primăria comunei Cornu

Valoare proiect

1.000.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT + D.A.L.I.

DE

EXECUȚIE

  

Da

  

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

  

Obiectiv general

Aducerea sistemului rutier din comună la parametrii tehnici de funcționare corespunzători

Asigurarea unor condiții optime de siguranță în circulația auto și pietonală

Creșterea calității vieții

Rezultate obținute

Modernizarea drumurilor din comună pe o distanță de 3555 m

Îmbunătățirea infrastructurii edilitare

Potențiali beneficiari

Localnici

Șoferi

Cei care tranzitează zona

Agenții economici

Potențiali turiști

Potențiali investitori

7.    Modernizare drumuri etapa III

Solicitant

Primăria comunei Cornu

Valoare proiect

813.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

 

Da

   

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

  

Obiectiv general

Aducerea sistemului rutier din comună la parametrii tehnici de funcționare corespunzători

Asigurarea unor condiții optime de siguranță în circulația auto și pietonală

Creșterea calității vieții

Rezultate obținute

Modernizarea drumurilor din comună pe o distanță de 2461 m

Îmbunătățirea infrastructurii edilitare

Potențiali beneficiari

Localnici

Șoferi

Cei care tranzitează zona

Agenții economici

Potențiali turiști

Potențiali investitori

8.    Sistem supraveghere video în comuna Cornu

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

200.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

 

Da

  

Obiectiv general

Instalarea unor camere de supraveghere video pe raza întregii comune

Supravegherea, atât ziua cât și noapte, a drumurilor publice și a altor puncte de interes din comună

Rezultate obținute

Scăderea infracționalității și preîntâmpinarea unor posibile acte de violență

Creșterea gradului de siguranță în rândul locuitorilor comunei

Supravegherea traficului

Asigurarea unui climat adecvat

Potențiali beneficiari

Localnici

Potențiali turiști

Poliția locală

Funcționari publici

Potențiali investitori

Agenții economici din zonă

9.    Digitalizare administrație locală

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

25.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

 

Da

  

Obiectiv general

Digitalizarea fluxului de documente în administrația publică locală

Dezvoltarea de noi funcționalități, optimizarea proceselor

Asigurarea unor condiții de trai la standarde ridicate

Îmbunătățirea calității vieții

Rezultate obținute

Reducerea  timpilor de așteptare la ghișee

Optimizarea infrastructurii IT

Departamentele din cadrul Primăriei Cornu vor fi integrate în cadrul unei aplicații on-line

Potențiali beneficiari

Localnici

Funcționarii publici

Agenții economici

Potențiali investitori

10.     Reactualizare Plan Urbanistic General

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

100.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

  

Obiectiv general

Reactualizarea Planului Urbanistic General

Rezultate obținute

Întocmirea Planului Urbanistic General, în acord cu viziunea strategică a autorităților locale, cu informații actualizate pentru creșterea economică durabilă a comunei, într-un mediu adecvat 

Potențiali beneficiari

Localnici

Consiliul local

Agenții economici din zonă

Potențialii investitori

11.     Studiu de Fezabilitate Centru medical

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

25.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

Da

 

Obiectiv general

Realizarea unui Centru Medical

Îmbunătățirea calității vieții

Oferirea de servicii medicale la standarde ridicate

Rezultate obținute

Prin acest proiect se urmărește construirea unei clădiri cu două etaje. În aceasta vor fi amenajate două cabinete de medicină de familie, un cabinet stomatologic, o sală de tratamente, un centru de recuperare fizioterapeutic, un cabinet de recoltare probe de laborator, un cabinet de radiografie dentară și generală, un cabinet de ecografie imagistică, un cabinet medicină internă (cardiologie, ORL, psihologie, ginecologie)

Potențiali beneficiari

Localnici

Oameni din localitățile învecinate

Potențiali turiști

Potențiali investitori

12.     Consolidare, modernizare Monumentul Eroilor, punct Straștie

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

1.000.000 lei

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

Da

 

Obiectiv general

Reabilitarea, consolidarea și modernizarea Monumentului Eroilor

Rezultate obținute

Promovarea istoriei

Protejarea monumentului

Potențiali beneficiari

Turiști

Localnici

Potențiali investitori

Elevi

Profesori

13.     Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

nespecificat

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

  

Obiectiv general

Creșterea siguranței circulației rutiere și pietonale pe timp de noapte

Îmbunătățirea calității mediului

Echiparea fiecărui stâlp cu corpuri de iluminat LED

Updatarea sistemului de telegestiune

Rezultate obținute

Scăderea consumului de energie electrică

Scăderea costurilor prin montarea de becuri LED

Îmbunătățirea calității mediului

Îmbunătățirea calității vieții

În acest moment, în comuna Cornu sunt 745 de corpuri de iluminat LED în funcțiune, iar prin acest proiect, se dorește să se ajungă la un număr de 1500 de corpuri de iluminat, gestionate prin sistemul de telegestiune

Potențiali beneficiari

Localnicii

Agenții economici

Potențiali investitori

Potențiali turiști

Cei care tranzitează zona

14.     Extindere complex sportiv în punctul Aniniș

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

nespecificat

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

  

Obiectiv general

Construirea și integrarea unui spațiu destinat relaxării și activităților sportive

Rezultate obținute

Asigurarea unui spațiu pentru socializare, jocuri de societate, destinat seniorilor comunei Cornu

Parc de joacă pentru copii 

Îmbunătățirea condițiilor de agrement prin asigurarea serviciilor de antrenament, recuperare sportivă și joc la standard ridicate

Potențiali beneficiari

Localnici

Oameni din comunele limitrofe

Potențiali turiști

Sportivi

15.      Înființare stație fotovoltaică

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

nespecificat

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

  

Obiectiv general

Realizarea unei stații fotovoltaice în domeniul public sau privat

Rezultate obținute

Producerea energiei electrice prin

valorificarea sursei regenerabile reprezentată de energia solară

Implementarea normelor legislative cu privire la independența energetică a clădirilor/locuințelor astfel încât, prin inserarea în certificatul de urbanism al soluțiilor energetice alternative, să existe posibilitatea de montare și integrare a acestor soluții într-ujn parc fotovoltaic destinat

Potențiali beneficiari

Localnici

Agenți economici

Potențiali turiști

Potențiali investitori

16.     Modernizare drumuri agricole de exploatație în Comuna Cornu 

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

Nespecificat

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

 

Da

  

Obiectiv general

Modernizarea drumurilor agricole de exploatație

Rezultate obținute

Reabilitare rețelei de drumuri agricole de exploatație din punctul Plaiul Cornului până la limita teritoriului administrativ al comunei Cornu cu orașul Breaza și comuna Șotrile

Îmbunătățirea calității vieții

Îmbunătățirea infrastructurii

Potențiali beneficiari

Localnici

Agenții economici din zonă

Potențiali investitori

17.     Exploatarea apelor medicinale din comuna Cornu

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

Nespecificat

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

 

Da

  

Obiectiv general

Valorificarea resurselor naturale

Rezultate obținute

Valorificarea resurselor balneo – climatice prin crearea facilităților necesare dezvoltării sectorului turistic

Devenirea comunei Cornu într-o stațiune balneoclimaterică de interes local

Potențiali beneficiari

Turiști

Potențiali investitori

Localnici

Agenți economici

18.     Consolidare, reabilitare, modernizare instituții de cultură, bibliotecă, muzee

Solicitant

Primăria Comunei Cornu

Valoare proiect

Nespecificat

Stadiu proiect

IDEE

SF

PT

DE

EXECUȚIE

Da

    

Sursă de finanțare

Buget de stat

Buget local

Fonduri comunitare

Surse private

Da

Da

Da

Da

Obiectiv general

Valorificarea potențialului istoric

Valorificarea resurselor patrimoniului cultural local și potențialul acestuia

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale 

Conservarea moștenirii culturale 

Creșterea turismului cultural local 

Rezultate obținute

Creșterea numărului de vizite

Derularea activităților de reparare, consolidare şi modernizare a clădirilor, amenajare peisagistică şi modernizarea utilităților

Potențiali beneficiari

Turiști

Potențiali investitori

Localnici

Agenți economici

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie și se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.

Prin intermediul sondajului de opinie, au fost aplicate 64 de chestionare cetățenilor comunei Cornu, din județul Prahova, pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritățile de dezvoltare ale comunei pe următorii ani.

3. Model Chestionar privind realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cornu

MODEL CHESTIONAR PRIVIND REALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE.docx

Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt sintetizate mai jos:

1. Cei mai mulți localnici consideră că localitatea Cornu nu are probleme majore. Au fost însă și respondenți care au menționat probleme ca lipsa spațiilor de joacă și a locurilor de recreere, aruncarea deșeurilor pe domeniul public, lipsa unor piste de biciclete, prezența animalelor sălbatice.

2. Cât de mulțumit/mulțumită sunteți de:

 

Foarte mulțumit

(ă)

Mulțumit (ă)

Destul de mulțumit (ă)

Nemulțumit (ă)

a)    Starea drumurilor din localitate

54,87%

35,93%

7,81%

1,56%

b)    Curățenia publică

48,44%

42,190%

9,37%

0%

c)    Iluminatul public

64,07%

28,12%

6,25%

1,56%

d)    Serviciile de apă

60,94%

32,81%

4,69%

1,56%

e)    Sistemul de alimentare cu gaze

60,94%

32,81%

4,69%

1,56%

f)     Starea clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ

56,25%

37,5%

6,25%

0%

g)    Servicii de canalizare

56,25%

37,5%

4,69%

1,56%

3. Ce așteptări aveți, în mod special, de la Primăria Cornu?

a) Să discute mai des cu cetățenii problemele locale – 20,31%

b) Să aibă o mai bună comunicare cu cetățenii, să-i informeze despre activitățile primăriei –32,81 %

c) Să mobilizeze comunitatea în soluționarea problemelor locale – 46,88%

4. În ce domenii ar trebui să se facă mai multe investiții?

a) Infrastructura rutieră – 4,69%

b) Educație – 17,19%

c) Sănătate – 64,06 %

d) Utilități publice (apă/canalizare/gaze) – 6,25%

e) Servicii sociale – 7,81 %

5. Vârsta

18 – 29 ani

30 – 44 ani

45 – 65 ani

Peste 65 ani

7,81%

32,82%

48,43%

10,94%

6. Studii

Studii gimnaziale

10 clase

Școala profesională

Liceu

Studii universitare

Studii postuniversitare/doctorat

18,75%

3,12%

31,26%

25%

18,75%

3,12%

Sari la conținut