1. Localizarea și satele componente

Plecând din orașul Câmpina și mergând pe șoseaua ce trece prin Voila cu direcția spre miazănoapte, după un drum de cel mult două ore de mers cu piciorul ajungi în comuna Șotrile formată din șase sate: Șotrile, Plaiu Câmpinei, Lunca Mare, Vistieru, Seciuri și Plaiu Cornului.

Localitatea este așezată în partea de nord-vest a județului Prahova și se învecinează la nord cu localitățile Secăria, Comarnic și Valea-Doftanei, la est cu comuna Brebu, la sud cu orașul Câmpina și comuna Cornu, iar la vest cu orașul Breaza.

Satele sunt formate din două trupuri cu direcția spre sud-nord și așezate în pantă, cu excepția satului Lunca Mare care are formă alungită, așezat pe partea dreaptă a râului Doftana.

Comuna se încadrează în zona Subcarpaților Prahovei, subzona internă a dealurilor înalte, atingând la “Vârful Frumos”, în partea de nord o altitudine de 800 m.

Satul Șotrile, satul de reședință, este așezat la centru și se întinde de o parte și de alta a drumului principal ce leagă comuna Șotrile de orașul Câmpina.

Satul Lunca Mare este așezat chiar lângă albia râului Doftana, la o distanță de 4 km de satul de reședință, ridicându-se o parte spre coasta dealului dinspre apus.

Satul Plaiu Câmpinei se întinde spre miazăzi, ridicându-se din albia râului în partea de sud a satului Lunca Mare până în culmea dealului Plaiu Câmpinei la o distanță de cca. 5 km de satul Șotrile.

Satul Seciuri este despărțit de satul de centru prin pârâiașul Valea-Fiarelor care izvorăște din dealul intramontan “Vârful-Frumos”. Acest sat este cuprins între Valea-Fiarelor și râul Doftana, fiind o prelungire de teren a satului Lunca-Mare, distanța dintre satele Șotrile și Seciuri fiind de 3 km.

Satul Șotrile se desparte de satul Vistieru, situat la o distanță de 2 km și de satul Plaiu Cornului situat la o distanță de 7 km, prin râul Câmpinița care, la punctul “Andrei” întâlnește cele două pârâiașe, “Valea Boncului” ce izvorăște din culmea pădurii “Boncu” și “Valea Serbuloaiei”.

2. Numărul de locuitori

Numărul locuitorilor din comuna Șotrile este de 3337. Întreaga populație este de naționalitate română. Confesiunile întâlnite sunt 98% ortodoxă  si 2% alte religii (penticostală, adventist de ziua a șaptea, ateu etc.)

3. Suprafața localității – 2941 ha

AGRICOL – 1722 ha, din care:

 • arabil – 61 ha;
 • pășuni – 924 ha;
 • fâneață – 487 ha;
 • livadă – 250 ha.

NEAGRICOL – 1219 HA

4. Infrastructura

Alimentare cu apă: Nu
Drumuri:

 • Drum Județean DJ102I – Câmpina – Paltinu – Valea Doftanei – 15 Km (străbate satele Lunca-Mare , Plaiu Câmpinei și Seciuri);
 • Drum Județean DJ207 – Câmpina –Șotrile – Vistieru – 19 Km;
 • Drumuri comunale – DC142  și DC2A  – circa 35 Km;
 • Drumuri locale și vicinale – 50 Km.

5. Rețea electrică

Localitatea este electrificată.

6. Numărul de animale

 • TOTAL BOVINE – 562, din care: 420 vaci cu lapte și 142 tinere
 • OVINE – 1317
 • CABALINE – 152

7. Ocupația de bază a localnicilor

 • 30 șomeri;
 • 540 persoane beneficiare de ajutor social;
 • 440 salariați la diverse societăți comerciale.

Ocupațiile care au luat amploare sunt creșterea vitelor și pomicultura, ținând cont de faptul că o mare parte a societăților din mun. Câmpina au dat faliment. O parte dintre femei lucrează ca brodeze la domiciliu.

În satul de centru este construită primăria care deservește toate satele comunei.

Satele comunei beneficiază de școli, grădinițe (satele Vistieru, Șotrile, Seciuri, Plaiu Câmpinei și Lunca Mare).

Totodată sunt construite trei cămine culturale în satele Vistieru, Plaiu-Câmpinei, și Lunca Mare.

Sari la conținut