Școala cu clasele I - VIII Șotrile

Despre școală

În unitatea noastră școlară tradiția și modernismul se împletesc armonios, ținând cont de complexul multi-etnic al zonei (români, rromi) și de ritmul accelerat al evoluției tehnologiei. Cadrele didactice ale școlii s-au implicat în acest proces prin organizarea de manifestări cultural-artistice specifice zonei, dar și de aplicare a tehnologiilor moderne asistate pe calculator, care asigură elevilor capacitatea de adaptare la schimbările actuale.

Astfel promovăm ideea realizării ofertei educaționale în funcție de nevoile reale ale comunității cât și de condițiile social-economice în care funcționează școala încercând să–i definim o identitate proprie.

Lista cu unitățile de învățământ

În comună își desfășoară activitatea următoarele instituții de învățământ preuniversitar finanțate de la bugetul local și din sume repartizate de Consiliul județean Prahova:

  • în satul Șotrile: Școala cu clasele I – VIII și Grădinița de copii 
  • în satul Vistieru: Școala cu clasele I- IV și Grădinița de copii 
  • în satul Plaiu Cornului: Școala cu clasele I-IV
  • în satul Plaiu Câmpinei: Școala cu clasele I- IV și Grădinița de copii
  • în satul Seciuri: Școala cu clasele I- IV și Grădinița de copii
  • în satul Lunca-Mare: Școala cu clasele I- IV și Grădinița de copii.

Ca urmare a ponderii mari a suplinitorilor în rândul cadrelor didactice nivelul calității învățământului pe raza comunei a fost mult scăzut, elevii care au ajuns la un liceu au fost puțini și au întâmpinat dificultăți.
Pornind de la această realitate am identificat măsurile care se impun, fiind necesară și o continuă monitorizare printr-un parteneriat între conducerea școlii, autoritățile publice locale și părinți.
Baza materială a școlilor și grădinițelor a fost mult îmbunătățită și urmează a fi îmbunătățită în continuare.

Sari la conținut