Alimentarea cu apă potabilă

Serviciul de alimentare cu apă este furnizat pe raza comunei Șotrile, prin contract de delegare, de o firmă al cărei acționar unic este comuna Cornu, SC Utilități ApaServ SRL. Este important de menționat că această companie raportează profitabilitate an de an, iar tarifele aplicate sunt la un nivel scăzut, cu un grad mare de suportabilitate la nivelul populației.

Alimentarea cu energie electrică

Serviciile de iluminat public sunt furnizate de Electrica Furnizare S.A.

Sistemul de salubritate

În ceea ce privește sistemul de salubritate, comuna Șotrile face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”. Obiectivul principal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” îl reprezintă implementarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în Județul Prahova, finanțat prin POS MEDIU 2007-2013, având ca scop introducerea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor, dimensionat cerințelor județului Prahova, prin intermediul căruia toate exigențele naționale și europene vor fi îndeplinite. De asemenea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” va monitoriza funcționarea sistemului, oferind posibilitatea locuitorilor județului Prahova de a respecta directivele europene de mediu, prin colectarea selectivă a deșeurilor.

Fișa localității Șotrile:

Salubrizare

Operatorul : SC FLORICON SALUB SRL CÂMPINA

În cadrul Parteneriatului ADI  MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, s-a încheiat cu SC FLORICON SRL CÂMPINA un contract de delegare, prin concesiune, a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor din localitate. După cum reiese din fișa localității Șotrile, aproximativ 1900 de contracte au fost încheiate cu operatorul de salubritate.

Sari la conținut