Constantin
BREZEANU

Consilier Local
Membru Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, urbanism
Partidul Politic:
PNL (Partidul Național Liberal)
Sari la conținut