Vasile
MĂNESCU

Consilier Local
Membru Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, învățământ, sănătate, activități sportive, activități socio-culturale, culte, muncă, familie și protecție socială
Vechimea în funcție:
5 ani
Partidul Politic:
PRO România
Sari la conținut